Ervaring met Nieuwe Autoriteit

In 2012 volgde ik de vijfdaagse training 'Nieuwe Autoriteit' bij Idan Amiel en zijn collega’s van het Schneider Medical Center in Israël.  Idan Amiel is, samen met Haim Omer, één van de bezielers van het werken met Nieuwe Autoriteit.

Twee jaar later volgde ik, eveneens bij Idan Amiel, een traject tot trainer Nieuwe Autoriteit.  Idan leerde me: ‘If you can play with NVR, you can teach NVR’Sindsdien geef ik zelf training en coaching over Nieuwe Autoriteit.

Mijn eerste ervaringen in het werken met Nieuwe Autoriteit ligt in het begeleiden van gezinnen.  Nieuwe Autoriteit is ontstaan als een antwoord op de vraagstukken die het opvoeden van kinderen met zich meebrengt.

Gezinnen die te maken krijgen met gedrag van hun kind(eren) dat ze niet meer kunnen en willen tolereren.  Anders dan bij andere kaders omtrent opvoedingsondersteuning focust Nieuwe Autoriteit zich niet op het kind of de jongere, maar op de ouder, de opvoedingsfiguur.

Nieuwe Autoriteit biedt ouders tools en denkkaders waardoor ze zich minder machteloos en alleen gaan voelen.  Daardoor krijgen ze opnieuw meer energie te krijgen om vanuit verbinding in te staan voor de opvoeding van hun kind(eren).

Ook begeleiders in leefgroepen of iedereen die werkt in groepen kan zich gesteund voelen door het hanteren van de principes van Nieuwe Autoriteit.

Snel wordt duidelijk dat de principes die gebruikt worden in de opvoeding van kinderen veel ruimer kunnen ingezet en gebruikt worden.  Leren en ervaren dat je enkel de controle over jezelf hebt. Weten hoe je krachtig standpunt kan innemen zonder te escaleren.  

Samen met mijn collega’s uit Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen heb ik Nieuwe Autoriteit stadsbreed uitgerold in de wijk Kiel in Antwerpen.  Er werden meer dan honderd professionals getraind en er is maandelijks een intervisie. Dit blijft de onderlinge verbinding van alle werkers voeden en zorgt ervoor dat geen enkele werker nog het gevoel heeft er alleen voor te staan. 

De kracht van dit model is dat het gaat over professionals uit zeer verschillende sectoren die elk vanuit hun eigen expertise en opdracht samen in actie gaan rond problemen in de wijk. 

Sinds 2019 ondersteun ik samen met mijn collega Griet Van Noten het Europese VRAC project (It Takes a Village to Raise a Child) in de stad Mechelen in het werken met Nieuwe Autoriteit.  Ook daar trainen ze samen reeds meer dan 100 professionals uit onderwijs, samenlevingsopbouw, politie, jongerenwerkers en medewerkers van de Stad Mechelen.

Samen vormen zij een netwerk dat opnieuw vanuit eigen rol en expertise zijn schouders zet onder de uitdagingen die zich zowel stadsbreed als op individueel vlak situeren.

 

Ook in mijn individuele en teamcoaching kan ik niet meer rond de principes van Nieuwe Autoriteit. 

Door het stellen van de juiste vragen wordt er al snel naar de kern van het probleem gegaan.  Ik ga samen met de leidinggevende of het team op zoek.  Op zoek naar hoe er het meest efficiënt en op maat van ieders talenten doelgericht kan gewerkt worden.