Intervisie

Intervisie is een krachtige methode om hulpverleners inzicht te geven in het eigen denken en handelen met betrekking tot problemen die zich op het werk voordoen. Het doel van intervisie is om door zelfreflectie te komen tot een aantal gedragsalternatieven om (toekomstige) lastige situaties het hoofd te bieden.

Het gaat bij intervisie in eerste instantie niet om de oplossing van een probleem, maar de groep moedigt elkaar aan om antwoorden te krijgen door vragen te stellen. Deze vragen moeten de inbrenger van de vraag helpen een nieuwe manier van denken te ontwikkelen om zo een inzicht te krijgen in zijn probleem of vraagstelling.

Intervisie kan ook op een persoonlijk niveau plaatsvinden. Het kan gaan over omgaan met problemen op het werk, problemen met de manier van werken of andere problemen.

Intervisie is altijd verbonden met iets uit de dagelijkse praktijk, professionalisering en verbetering, leren en ontwikkeling. Het maakt de uitvoerder bewust van individuele stijlen en voorkeuren, het persoonlijke perspectief op het werk en de manier waarop er met werk wordt omgegaan.

Als intervisie op een geschikte manier wordt toegepast in de organisatie heeft het een positief effect op de sfeer in de groep. Het versterkt het gevoel van solidariteit tussen verschillende werknemers, of zelfs tussen mensen in het algemeen. Ook helpt het de werknemer een bewustzijn ontwikkelen en te leren om te verbeteren op basis van ervaringen en intervisie sessies.

Intervisie helpt bij 

  • Goede vragen stellen
  • Actief luisteren
  • Creatief denken
  • Innovatief problemen oplossen
  • Verbeterd teamwork
  • Solidariteit tussen deelnemers

Soms werkt het makkelijker als iemand van buiten het eigen team en van buiten de eigen organisatie de intervisie begeleidt.  Op die manier is er zeker geen sprake factoren die uitwisseling en leren in de weg staan. 

Vanuit mijn jarenlange ervaring als moderator bij intervisies kan ik net die extra kaders meebrengen om jullie intervisie naar het volgende niveau te tillen.