Team coaching

Om succesvol te zijn, moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. De creativiteit en het probleemoplossend vermogen van teams zijn hard nodig om stand te houden in soms moeilijke werkomstandigheden.  

Tijdens een team coaching ligt de focus op de optimalisatie van de teamwerking. Teamleden ontdekken hoe ze onbewust en ongewild de huidige realiteit in stand houden en wat er nodig is om de gewenste shift te creëren.

Tijdens het teamcoachingstraject ontstaat openheid en vertrouwen en kan het team verder groeien.

 

Indicatoren om voor coaching van het hele team te kiezen zijn: 

  • als er veel veranderingen zijn in de organisatie of deelwerking
  • als de samenwerking moeilijk loopt
  • als verschillende belangen botsen
  • als het gezamenlijke doel niet langer duidelijk is
  • ...

Ik denk graag samen met jullie mee over welk traject het best past bij jouw team.