Over Nieuwe Autoriteit

Nieuwe Autoriteit is de naam van een model dat kaders en handvaten biedt in moeilijke situaties. Het helpt om krachtig standpunt in te nemen, zonder te escaleren.

Nieuwe Autoriteit werd ontwikkeld in Israël door Haim Omer en zijn collega’s en werd oorspronkelijk ingezet bij moeilijke opvoedingssituaties.

Ervaring leerde al snel dat dit kader eveneens erg goede resultaten oplevert bij andere uitdagende situaties zoals het runnen van klassen en scholen maar ook in andere soorten teams en in andere samenwerkingsverbanden. 

Het is met name een super krachtige tool in die situaties waarbij je een verantwoordelijkheid of taak hebt en waarbij je uitdagingen van buitenaf tegenkomt die je daar aan doen twijfelen.

Het verschil met alle andere kaders is dat Nieuwe Autoriteit zich richt op jou, en niet op de ander.  Doordat je zelf leert hoe je in je kracht kan staan en daar taal voor krijgt, heeft dat onvermijdelijk invloed op de ander en dus ook op de hele situatie.

Als jij al ouder krachtig standpunt inneemt zal dat effect hebben op het gedrag van je kind.

Als jij als leidinggevende krachtig standpunt inneemt zal dat effect hebben op je team.

Als jij in je leven goed weet wat jij wel en niet belangrijk vindt en wat jij wel en niet tolereert, heeft dat invloed op hoe anderen met jou omgaan.  En met de manier waarop je naar jezelf kijkt.